Hervormde Gemeente Wijk bij Duurstede

ZONDAG 10 SEPTEMBER 2017: EEN NIEUW BEGIN

Een speciale zondag! In de morgendienst werd Thomas Matthew –zoon van Matthias en Christine Petri- gedoopt en stonden we stil bij de start van het winterwerk…
Voorin de kerk staat de ‘Ark van Noach’ gevuld met dieren en daarboven een prachtige regenboog. De kinderen zijn enthousiast. Ze krijgen de dieren uit de ark mee naar huis!

Wat hebben de doop en de ark van Noach eigenlijk met elkaar te maken? In het klassieke doopsformulier staat het ‘zondvloedgebed’. Het water van de zondvloed maakte scheiding tussen de oude en de nieuwe wereld. Zo is het ook met het water van de doop.

Laat de kind’ren tot Mij komen, alle, alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen, niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk staan voor kind’ren open.
Laat ze allen groot en klein bij Mij binnen lopen.


Een trotse oma brengt Thomas in de kerk


Matthias en Christine en hun Thomas


Matthias en Christine beantwoorden de doopvragen


De doop van Thomas


De kinderen doen helemaal mee


Het verhaal van de doop en de zondvloed


Kinderen nemen dieren uit de ark mee