Hervormde Gemeente Wijk bij Duurstede

Geloof

Cursus geloof, doop en belijdenis

In de vorige winter heb ik met een aantal mensen bewust nagedacht over geloof, doop en belijdenis doen. Dat waren hele boeiende avonden waarin we op een ontspannen en open manier de belangrijkste aspecten van het geloof bespraken. Uiteindelijk deden vier mensen belijdenis van hun geloof, twee van hen werden ook gedoopt op de zondag …

Continue Reading

Als volwassen moet je keuzes maken (Mozes Deel 2)

  Grote of St Janskerk Wijk bij Duurstede Zondag 7 juli 2013 . Voorganger: ds. Pieter L. de Jong.  Email: pldejong@gmail.com   Tekst van de preek Hebreeën 11: 24-26   `Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao’s dochter, maar hij heeft liever met het volk van God kwaad …

Continue Reading

Mozes Als kind moet je bewaard worden (Mozes Deel 1)

  Grote of St Janskerk Wijk bij Duurstede Zondag 13 juni 2013 . Voorganger: ds. Pieter L. de Jong.  Email: pldejong@gmail.com   Tekst van de preek: Exodus 2:1-10   `Door het geloof werd  Mozes toen hij geboren was, drie maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder  kindje was en zij …

Continue Reading

De ultieme troost in leven en dood (Deel 2)

Deel 2: Zonder de wil van mijn hemelse Vader valt geen haar van mijn hoofd Grote of Johannesde Doperkerk  zondag 4 augustus 2013 nm Voorganger: ds. Pieter L. de Jong.  Email: pldejong@gmail.com   Heidelberger Catechismus vraag en antwoord 1: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Dat ik met lichaam en …

Continue Reading

De ultieme troost in leven en dood (Deel 1)

Deel 1 : Ik ben niet meer van mezelf Grote of Johannes de Doperkerk Wijk bij Duurstede. Zondag 16 juni 2013 nm Voorganger: ds. Pieter L. de Jong.  Email: pldejong@gmail.com Heidelberger Catechismus vraag en antwoord 1: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Dat ik met lichaam en ziel zowel in …

Continue Reading

Een paasgroet van Jezus

`Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen!  Zij liepen op Hem toe en grepen zijn voeten vast en bewezen Hem hulde.’ Matteüs 28:9 Het eerste woord dat we van Jezus zelf na zijn opstanding horen volgens Matteüs, lijkt maar een simpel woord, gezegd bij het hek van het kerkhof van Josef van …

Continue Reading

Met het oog op de bidstond voor gewas, studie en werk

`Geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld.’ Lezen: Spreuken 30 : 1-10 Deze woorden kunnen zo ontleend zijn aan een psalm. Een wijsheidspsalm. Misschien zijn ze dat ook wel. Want de man, die aan het woord is, is een zekere Agur. Al lezend merk je, dat hij niet dom is. …

Continue Reading

Ik ben gedoopt…

Tekst voor de verkondiging Romeinen 6 vers 3   `Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, gedoopt zijn in Zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.’ …

Continue Reading

Omgaan met (socio)stress

Wat doen we met de soci-stress? De laatste tijd kun je regelmatig iets lezen over een `gat in de kerk’. Daarmee bedoelt men, dat in haast elke gemeente zondags erg weinig mensen nog meedoen tussen 20 en 40. Op een of andere reden lukt het die niet met een zekere trouw aan kerkdiensten deel te …

Continue Reading

Milieu

Aandacht voor onze leefomgeving lijkt een beetje de speelbal van hypes. Soms is er aandacht voor, maar een andere tijd ook helemaal niet. Toch zou het christelijk denken en doen zich niet zo moeten laten meeslepen met de waan van de dag, maar constant een belangrijke plaats moeten geven aan het milieu of ‘de schepping’. …

Continue Reading