Hervormde Gemeente Wijk bij Duurstede

Studie’s

Met het oog op de bidstond voor gewas, studie en werk

`Geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld.’ Lezen: Spreuken 30 : 1-10 Deze woorden kunnen zo ontleend zijn aan een psalm. Een wijsheidspsalm. Misschien zijn ze dat ook wel. Want de man, die aan het woord is, is een zekere Agur. Al lezend merk je, dat hij niet dom is. …

Continue Reading

Niet zeuren maar zaaien!

Naar aanleiding van Matteüs 13 vers 1-8 `Er viel ook wat zaad in goede grond en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.’ Met dit verhaal daagt Jezus ons uit ons bewust te zijn dat onze inzet ook echt iets zal opleveren. Op zich heel confronterend. Want levert mijn leven sowieso wel …

Continue Reading

Wees een leesbaar christen!

‘Onze brief zijt gij, geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar voor alle mensen.’ 2 Korintiërs 3:2 In de gemeente van Korinte waren blijkbaar broeders en zusters die een aanbevelingsbriefje op zak hadden van een belangrijk apostel. Bijvoorbeeld van de vrome Jacobus uit Jeruzalem of misschien zelfs een certificaat ondertekend door Petrus. Met zo’n briefje …

Continue Reading

Danken…

“..dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.”              1 Thessalonicenzen 5:18 Over enkele weken is het weer Dankdag voor Gewas en Arbeid. In Zeeland stond er altijd bij ‘en visserij’. De klokken luiden her en der, ook in Wijk. In sommigen streken is het een ‘halve’ …

Continue Reading

Gesloten huis… of duiventil?

“en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk.” Handelingen 2: 47a   Een wat merkwaardige titel misschien boven dit stukje. Gesloten huis…. of duiventil? Gelukkig is de Grote Kerk van Wijk, bij mijn weten, geen duiventil, zoals het kerkje in mijn eerste gemeente: Uitwijk. Daar zorgden de duiven werkelijk voor …

Continue Reading

KRACHT van God…

“…want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder gelooft,…                                                                                               Romeinen 1: 16m Misschien hebben we wel eens contact gemaakt met het elektriciteitsnet. Een felle schok: 230 Volt. Zo snel als je kon trok je de arm terug en je zat nog lange tijd over de pijnlijke hand te strijken. Au!!! Als …

Continue Reading

Jezus, de opstanding en het leven

Jezus zei tegen Martha: ”Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?” Joh. 11 : 25 en 26 Wat een geweldige woorden zijn dat in een wereld, waarin …

Continue Reading