Hervormde Gemeente Wijk bij Duurstede

Dank

Met een hart vol dankbaarheid kijken we terug op de viering van ons ambtsjubileum gisteren. Wat een inzet en wat een hartverwarmende verbondenheid! We hebben er met volle teugen van genoten. Geweldig hoe zoveel mensen uit Wijk een bijdrage geleverd hebben om het allemaal gestroomlijnd te laten verlopen! En dat is ook zo gebeurd: het was werkelijk fantastisch om dit allemaal samen met u te beleven. We zijn er diep in ons hart klein en verwonderd over.

Terugkijkend over de veertig jaar die achter ons liggen, blijft dat ook over: verwondering over de genade van God. Het bijbelwoord dat bepalend is geweest (en nog steeds) voor mijn leven en voor mijn dienst, is een woord van Paulus uit 2 Korinthe 12. Christus spreekt tot de apostel: Mijn kracht schittert het meest in uw zwakheid. Het is niet zo dat Christus het meest geëerd wordt, als wij het goed doen. Integendeel: juist in onze zwakheid, in onze gebreken en teleurstellingen, in onze mislukkingen en gebrokenheid komt het meest openbaar wie Hij is. Daarom zullen wij ook nooit een mooi verhaal over onszelf kunnen vertellen. Het blijft allemaal gebroken: de schat van het evangelie is gelegd in een aarden vat. Wat overblijft, is dat Christus tot ons spreekt: laat Mijn genade u genoeg zijn. Heb er genoeg aan, aan Mijn genade… Dat is en blijft alles, in leven en sterven: Zijn genade. Alle lof voor Hem!