Hervormde Gemeente Wijk bij Duurstede

Jongeren

Crèche

Iedere ochtenddienst heeft onze gemeente een kindercrèche. Alle kinderen in de leeftijd van 0 t/m 6 jaar zijn hier van harte welkom.

De kindercrèche wordt boven de Open Hof gehouden. Hier kunt u uw kind(eren) voor de dienst naartoe brengen.

Tijdens de dienst zullen twee gemeenteleden ervoor zorgen dat uw kind(eren) de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben.

 

Kindernevendienst

Voor de kinderen die ook graag mee naar de kerk gaan, maar voor wie de hele kerkdienst meemaken nog te veel is, is er ook een Kindernevendienst. De kinderen mogen eerst mee naar de kerk. Meestal probeert de dominee voor de preek nog even met de kinderen te praten over het verhaal wat verteld gaat worden bij de Kindernevendienst. Daarna gaan de kinderen samen met een leidster naar de Open Hof.

Er wordt een Bijbelverhaal verteld, we zingen met elkaar en er wordt altijd gezorgd voor een mooie en leuke verwerking.

 

Kinderbijbelclub

Voor de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 10 jaar houden wij om de week op woensdagmiddag een kinderclub.

De leidsters zullen een Bijbelverhaal vertellen. Hierna wordt na aanleiding van dit verhaal met de kinderen geknutseld en ook proberen we de kinderen steeds nieuwe liedjes aan te leren.

Daarnaast willen we het vooral gezellig hebben met elkaar. Er wordt daarom ook gezorgd voor ‘iets lekkers’ te eten en te drinken.

 

De ‘woensdagmiddag-club’ is van 13:30 – 15:00 uur in de Open Hof. De eerstvolgende clubmiddag is op woensdag 30 januari.

Vind je het leuk om een vriendje of vriendinnetje mee te nemen? Dat vinden wij ook leuk!

 

Heb je/Heeft u vragen over de woensdagmiddag-club? Neem gerust contact op met Jolanda van Maurik, tel. 0343- 573506. Of met Wiljanne van Dijke, tel. 0343- 571810.

Of stuur een mailtje met je vraag naar jeugdwerk@hgwbd.nl.

 

Jeugdclub

Om de week hebben wij op vrijdagavond een jeugdclub. Deze jeugdclub is bedoeld voor de kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar.

Het doel van deze avonden is om gezellig samen te zijn, maar ook om iets te leren van de verhalen uit de Bijbel.

We starten de avond daarom met een Bijbelverhaal, waarna op een interactieve manier met de kinderen wordt nagedacht over de betekenis van dit verhaal. Wat kunnen wij er van leren? Wat betekent dit verhaal voor ons? En hoe brengen we dat in praktijk?

Daarna is er tijd voor ‘iets lekkers’ en wordt er gezorgd voor een toepasselijke verwerking, door middel van een spel en/of iets te knutselen.

 

De eerstvolgende clubavond is op vrijdag 8 februari. De jeugdclub duurt van 19:00 – 20:30 uur.

Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!

 

Heb je/Heeft u vragen over de jeugdclub? Neem dan contact op met Matthijs van Wiggen, tel. 0343- 577717.

Of stuur een mailtje naar  jeugdwerk@hgwbd.nl.

 

Catechisatie

Een moeilijk woord, maar catechisatie betekent letterlijk ‘Godsdienstles’. In praktijk komt dat neer op een goed gesprek over geloven, over God en de Bijbel en over onze vragen hierbij.

Er is zoveel te leren en te ontdekken! Dit seizoen denken we in het bijzonder na over de kerkdienst; wat gebeurt daar, wat betekent dat en wat kan ik ermee? Ook is er altijd ruimte om persoonlijke vragen te bespreken.

Catechisatie is er voor kinderen vanaf 10 jaar (groep 7 van de Basisschool).

 

De catechisatie voor de jeugd in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar wordt gehouden op dinsdagmiddag van 16:45 – 17:30 uur in de Open Hof.

De catechisatie voor de jeugd in de leeftijd van 14 jaar en ouder wordt gehouden op dinsdagavond van 19:15 – 20:00 uur in de Open Hof.

 

De catechisatie wordt gehouden door Joke Kroodsma. Als je nog vragen hebt over de catechisatie, kan je gerust even contact met haar opnemen;

tel. 0343- 563081, of mail naar  jeugdwerk@hgwbd.nl.

 

17+ Club

Voor de jeugd van 17 jaar en ouder hebben we de zogenaamde ’17+ club’.

Om de week komen we op zondagavond bij elkaar bij Matthijs en Judy van Wiggen. Vanaf 20:00 uur komen we bij elkaar en kletsen we gezellig bij. Om 20:30 uur starten we met een interessant Bijbels onderwerp. Meestal gebruiken we hiervoor de filmpjes van EO Denkstof.

Rond 21:30 uur proberen we dit gesprek af te ronden, waarna er tijd is om nog gezellig na te kletsen. Om 23:00 uur is het feest dan écht afgelopen. Naast een inhoudelijk gesprek, waarin we iedereen zoveel mogelijk ruimte geven om zijn/haar mening te geven, speelt gezelligheid een zeer grote rol.

Wil je meer weten over de 17+ club? Neem gerust contact op met Matthijs en Judy van Wiggen, tel. 0343- 577717.