Hervormde Gemeente Wijk bij Duurstede

Giften

Giften

Als u de Hervormde gemeente financieel wilt steunen dan kunt u uw bijdrage deponeren in de collectezak of storten op IBAN NL28INGB0000026094 of NL81RABO0122245466 t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde gemeente. van de Kerkrentmeesters Herv. gemeente Wijk bij Duurstede. U kunt ook collectebonnen van diverse waarden aanschaffen.

Als u giften aftrekt van de inkomstenbelasting dan bent u in de gelegenheid om zelfs nog meer te schenken.

Wist u dat u giften kunt u aftrekken van de inkomstenbelasting, voor zover ze meer dan 1% en niet meer dan 10% van het verzamelinkomen zijn voor aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten (met een minimum van € 60,-.?

voorbeeld
Stel, uw verzamelinkomen is € 30.000,–. Per jaar geeft u aan giften € 1000,–. De drempel om giften van uw inkomstenbelasting af te kunnen trekken is 1% van uw verzamelinkomen, in dit voorbeeld dus € 300,–. U kunt dus uiteindelijk € 1000,– – € 300,–= € 700,– aftrekken.

Periodieke schenking
Het is ook mogelijk om het gehele bedrag van uw gift af te kunnen trekken van de inkomstenbelasting (dus zonder drempels van 1% of niet meer dan 10% van uw verzamelinkomen). Dat kan alleen, als u zich verplicht om tenminste vijf jaar lang een vaststaand bedrag aan de Hervormde gemeente over te maken. Het is aan u of u eens per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar een gift overmaakt. Ook de hoogte van uw periodieke schenking bepaalt u zelf. Neem als u hier meer over wilt weten gerust contact op met één van de kerkenraadsleden of de penningmeester van de kerkrentmeesters.

De schenking dient schriftelijk te worden vastgelegd. Hiervoor kunt u een formulier downloaden bij de belastingdienst. Neem voor hulp contact op met één van de kerkrentmeesters.