Hervormde Gemeente Wijk bij Duurstede

Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters heeft in zeer ruime zin als doel: “de mogelijkheden scheppen (faciliteren) van de voortgang van de verkondiging van het Woord van God, door de kerkenraad te voorzien van financiële middelen om zowel personeel als gebouwen op een verantwoorde manier te beheren”. Daarbij ligt de nadruk op het inzamelen van de financiële middelen, het beheer van deze financiële middelen en het onderhoud en beheer van de gebouwen ten dienste van de erediensten en alle nevenactiviteiten.
Het college bestaat uit een aantal kerkrentmeesters die allen als ouderling-kerkrentmeester in de kerkenraad vertegenwoordigd zijn. Uit de ouderling-kerkrentmeesters wordt iemand door de kerkrentmeesters als voorzitter gekozen.
Gezamenlijk hebben de kerkrentmeesters in samenwerking met de gehele kerkenraad de taak om de gemeente te bouwen en de eredienst in stand te houden.
Daarnaast worden een aantal primaire taken verdeeld onder de kerkrentmeesters. Deze zijn: secretariaat, algemene en financiële zaken, bouw en onderhoud, gemeentegebouw en eredienst. Het college wordt verder bijgestaan door een gemeentelid die de kerkelijke administratie verzorgt.

Taken
De zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voorzover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters.

Dit omvat ondermeer:

Beheren van financiële middelen en goederen, waaronder de gebouwen van de gemeente.
Het uitvoeren van het financiële beleid wat betreft het personeel.
Het zorgdragen voor de geldwerving.
Het financieel faciliteren van overige activiteiten, waarbij de verbreiding van Gods Woord centraal staat anders dan in de erediensten.
Het opstellen van de jaarlijkse begroting en jaarrekening.
Bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van de doop- lidmaten- en de trouwboeken.
De verspreiding van het kerkblad Kerkewerk.