Hervormde Gemeente Wijk bij Duurstede

Periodieke schenking

Giften in de vorm van periodieke of lijfrenteschenking zijn volledig aftrekbaar voor de belasting. De periodieke gift is niet gebonden aan een minimum of maximum bedrag. Het verschil met gewone giften is, dat de schenker zich bij een lijfrenteschenking verplicht om de begunstigde jaarlijks gedurende minimaal 5 jaar een bepaald vast bedrag te schenken; dat mag ook in termijnen.
Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen ontvangt u via uw inkomstenbelasting maar liefst 16% tot 52% van het geschonken bedrag terug. De inkomsten van de kerk kunnen bijna verdubbelen als u uw gewone kerkelijke bijdrage omzet in een periodieke gift en vervolgens het belastingvoordeel mee schenkt. Dat kost u niets meer.

De verplichting tot uitkering tijdens de looptijd vervalt bij overlijden van de schenker.

Hoe gaat het schenken via een lijfrenteschenking in z’n werk ?

  • De schenker verplicht zich om gedurende minimaal 5 jaar jaarlijks een vast bedrag te schenken.
  • Er is een schenkingsovereenkomst nodig om voor belastingaftrek in aanmerking te komen.
  • Een lijfrenteschenking is financieel aantrekkelijk en niet ingewikkeld en het levert een aanzienlijke belastingbesparing op.
  • Al uw kerkelijke bijdragen (voor Kerkbalans, Solidariteitskas, collectebonnen.) kunnen in 1 jaarlijks schenkingsbedrag worden opgenomen.
  • Schenkingen buiten de lijfrenteschenking om blijven op de normale wijze aftrekbaar.
  • De periodieke schenking moet worden aangemeld bij de Belastingdienst.

 

( De rekenvoorbeelden gaan er vanuit dat u alleen een schenking doet aan de kerk)

 

 

Rekenvoorbeeld 1

Dit jaar bedraagt uw bijdrage aan Kerkbalans € 200,-.
Deze gift is niet aftrekbaar voor de belasting.
Een gift is pas aftrekbaar als deze zowel € 60,-, als minimaal 1% van het verzamelinkomen bedraagt.
Bij een bruto inkomen van € 25.000,-, moet u minimaal € 250,– schenken om in aanmerking
te komen voor een fiscale tegemoetkoming.
Als u uw bijdrage omzet in een periodieke schenking dan kunt u € 345,- schenken want u krijgt
bij uw belastingschaal (42%) € 145,- terug van de belasting.
Netto betaalt u dan nog steeds € 200, terwijl de kerk een schenking ontvangt van € 345,-.

 

 

 

 

 

Rekenvoorbeeld 2

Uw bruto inkomen bedraagt € 60.000 per jaar (tarief inkomstenbelasting 52%).
U doneert jaarlijks € 800 aan de kerk. Dit bedrag is gedeeltelijk aftrekbaar,
omdat € 200 boven de drempel van 1% uitkomt.
Dit geeft u een belastingaftrek van € 104.
De donatie kost u dus netto € 696.

Als u schenkt per ‘periodieke schenking’, is de volledige schenking voor u wel aftrekbaar.
Als u nu € 1.450 overmaakt aan de kerk, krijgt u hiervan € 754 terug van de belasting.
Uw netto schenking blijft € 696.
De enige voorwaarde is, dat u de kerk voor tenminste 5 jaren moet steunen en er
een schriftelijke verklaring voor moet laten opmaken.
In uw lijfrenteschenking kunt u al uw bijdragen aan de kerk opnemen, zoals;
Solidariteitsfonds, collectebonnen en kerkbalans.
Het totaalbedrag is dan voor 100% aftrekbaar voor de belasting en u wordt niet meer
lastiggevallen met acceptgirokaarten voor kerkelijke bijdragen.
Per saldo kunt u meer schenken aan de kerk zonder dat het u extra geld kost.

 

Hoe verder?

U vult het aanvraagformulier en het specificatiedocument in. Die kunt u downloaden via de onderstaande links:

Link naar schenkingsovereenkomst

Link naar  specificatie voor periodiek schenken aan Hervormde Gemeente Wijk bij Duurstede

 

U kunt de documenten (uitgeprint, volledig ingevuld en ondertekend) opsturen naar:

College van Kerkrentmeesters

tav de penningmeester

Kerkstraatje 4

3961 AV Wijk bij Duurstede

   

Let op! Bij de schenkingsovereenkomst moet u zowel het exemplaar voor de schenker als de ontvanger invullen.

Als alle handtekeningen binnen zijn krijgt u 1 exemplaar retour.