Hervormde Gemeente Wijk bij Duurstede

Refo 500

Op 31 oktober a.s. zal het 500 jaar geleden zijn dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aanbracht op de deur van de Slotkapel in Wittenberg. In Duitsland staat alles zo’n beetje op z’n kop om dit feit te herdenken. De voorbereidingen ervoor zijn al een aantal jaren in volle gang. Zelfs Playmobil draagt een figuurtje bij, inmiddels een collectors item . Hier in Nederland doen we het allemaal ietsje bescheidener, maar in Wijk bij Duurstede is toch vanuit de hervormde gemeente en de protestantse gemeente een gezamenlijk initiatief gegroeid om er dit jaar wel wat meer aan te doen dan vaak gebruikelijk is. Zo langzamerhand is er een heel programma gegroeid waarover via allerlei publiciteitskanalen nog wel meer te lezen en te zien zal zijn. Ik geef hier in een notendop een overzicht van wat er allemaal op stapel staat.

Zaterdag 28 oktober ‘Tischreden’ heet. Luther voerde vele ‘Tafelgesprekken’ met zijn huisgenoten, studenten en gasten. Aan tafel gaf hij heel veel door van de thema’s die wezenlijk voor hem waren en ze hebben een grote uitwerking gehad. Zo’n maaltijd houden we hier ook, ’s zaterdags van 17 tot 19 uur. Met gesprek, debat, stellingen, muziek, zang.

 

Zondag 29 oktober zal er ’s avonds een gezamenlijke cantatedienst van de protestantse gemeente en de hervormde zijn waarin Lutherliederen een grote rol spelen. Verder wordt in deze dienst een cantate van Buxtehude uitgevoerd: ‘Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort’. Het koor Cantique o.l.v. Elien van der Meer verleent medewerking aan deze dienst.

 

Maandag 30 oktober wordt de film over het leven van Luther vertoond in Calypso. Dat hoeft geen nadere toelichting. De toegang zal (waarschijnlijk) vrij zijn, mede om ervoor te zorgen dat deze activiteit heel laagdrempelig blijft. We moeten nog even kijken hoe we dat goed organiseren, want stel je toch voor dat er ineens een stormachtige toeloop is… Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek.

 

Dinsdag 31 oktober is er in de Grote Kerk een reformatie-avond. Een paar mensen zullen daar een korte (en krachtige) inleiding houden rond de vraag: wat heb ik wel en niet met Luther? Ds. Jan Offringa van de protestantse gemeente zal het woord voeren, Kees Slijkerman vanuit de rooms-katholieke parochie en zelf zal ik meedoen vanuit de hervormde gemeente. Aansluitend is er een debat onder leiding van Meike Hettinga, pastoraal werker in de rooms-katholieke parochie.